Inschakelen van een vertrouwenspersoon:
Ben je niet tevreden over hoe iemand van Grip op de Knip Katwijk je met je omgaat? Bespreek het dan zo snel mogelijk met de persoon in kwestie en/of met de coördinator van Grip op de Knip Katwijk. De contactgegevens van de coördinatoren kan je hier vinden. Heeft een gesprek niets opgelost of bespreek je het liever niet met deze persoon of personen? Dan kan je altijd terecht bij Linda van Dalen, zij is vertrouwenspersoon van Grip op de Knip Katwijk. Haar mailadres is vertrouwenspersoon@gripopdeknipkatwijk.nl.

Bij grensoverschrijdend gedrag:
Gaat je klacht over grensoverschrijdend gedrag, zoals machtsmisbruik, financiële uitbuiting, discriminatie, racisme of seksuele intimidatie? De SchuldHulpMaatje-locatie geeft je klacht dan door aan de landelijke onafhankelijke externe klachtencommissie (artikel 2 van de klachtenregeling). Bij grensoverschrijdend gedrag kun je ook rechtstreeks contact opnemen met de externe en onafhankelijke klachtencommissie (zie hierboven bij stap 3) of een van de externe en onafhankelijke vertrouwenspersonen: Lenny van de Brink, Cees Geluk en Ischa de Waard:
e-mail: vertrouwenspersoon@schuldhulpmaatje.nl

telefoon: 06 25 190 895

Is er sprake van grensoverschrijdend gedrag, zoals machtsmisbruik, financiële uitbuiting, discriminatie, racisme of seksuele intimidatie? Dan kan je ook rechtstreeks contact opnemen met de externe en onafhankelijke vertrouwenspersoon van SchuldHulpMaatje Nederland, Lenny van den Brink, e-mail: info@lennyvandenbrink.nl, telefoon: 06 2141 9607

Vertrouwelijk en kosteloos
De aanvraag wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het inschakelen van een vertrouwenspersoon.

Klachtenregeling
Klachten worden afgehandeld volgens de klachtenregeling van SchuldHulpMaatje.