Informatie voor onze partners over wat we doen en welke diensten we aanbieden bij schuldhulp

Wie zijn we

Onze doelstellingen

Onze doelstellingen

Partner worden

Onze dienstverlening

Onze doelstellingen

De geschiendenis van Grip op de Knip

2011

Grip op de Knip is in 2011 gestart. Verschillende kerken en ouderenorganisaties hebben toen de handen in elkaar geslagen om mensen met geldzorgen te helpen. Niet door geld te geven, maar mensen te begeleiden en te adviseren over hun financiële huishouding. Negen jaar later staat er een professionele organisatie van zo'n veertig vrijwilligers die meer dan zeshonderd gezinnen in de afgelopen jaren hebben geholpen.

Meer informatie over onze vrijwilligers

Onze vrijwilligers

Onze veerig vrijwilligers zijn het kloppend hart van Grip op de Knip. Ze staan gezinnen bij met het op orde krijgen van de financiële huishouding wanneer die onze hulp zoeken. Dat doen de vrijwilligers door:

 • het ordenen van de administratie,
 • budgetbegeleidiing,
 • saneren van de achterstanden,
 • toeleiden naar andere organisaties zoals maatschappelijk werk of gemeentelijke schuldsanering.
Iedere vrijwilliger heeft zo zijn eigen expertise maar wat ze gemeen hebben is kennis om de financiën op orde te brengen. En die kennis houden we op peil door het geven van workshops en aanvullende trainingen via onze kennisbank

Meer informatie over onze coördinatoren

Anneke van der Sluis en Dick Jan Broer

Onze coördinatoren

Anneke van der Sluis en Dick Jan Broer zijn onze coördinatoren. Ze voeren de dagelijkse werkzaamheden van Grip op de Knip uit zoals

 • eerste aanspreekpunt in geval een gezin om begeleiding vraagt,
 • adviseren en begeleiden van onze vrijwilligers,
 • organiseren van workshops en trainingen voor onze vrijwilligers,
 • contact onderhouden met andere maatschappelijke organisaties.
Hun achtergrond (in de zorg - Anneke en financiën - Dick Jan) gebruiken ze om de organisatie van de begeleiding soepel te laten verlopen en te verbeteren.

Meer informatie over ons bestuur

twee van onze bestuursleden: Aad van der Hout (vz.) en Piet Vellekoop (secr.)

Ons Bestuur

Ons bestuur is vooral actief om Grip op de Knip goed te kunnen laten draaien. Ze onderhouden contact met onze sponsors, belanghebbenden en zorgen ervoor dat de dagelijkse gang van zaken van Grip op de Knip kan worden uitgevoerd.

Meer informatie over Schuldhulpmaatje.nl

Schuldhulpmaatje Nederland

Grip op de Knip is onderdeel van de Vereniging Schuldhulpmaatje Nederland. Een koepel van vrijwillige schuldhulpverleningsorganisaties. Schuldhulpmaatje ondersteunt ongeveer 2000 vrijwilligers in 140 plaatsen in Nederland door opleidingen, advies en door begeleiding te geven.

Meer informatie over ons standpunt

Ons idee

Onze zorg is dat ruim 15% van de Katwijkse gezinnen problematische schulden heeft en daarnaast 25% moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen. Geldzorgen hebben grote negatieve effecten op de samenleving. Gezinnen raken ontwricht, mensen kunnen niet meer meedoen en raken in een isolement om maar enkele voorbeelden te noemen. Dat is wat ons motiveert daar wat aan te doen.

Meer informatie over onze aanpak

Voorkomen en samenwerken

Voor ons staat voorkomen van geldzorgen voorop. Het doel is erger voorkomen als er schulden zijn, maar ook als uit andere signalen zoals loonbeslag of betalingsgedrag blijkt dat gezinnen het moeilijk hebben onze begeleiding aan te bieden. Daarom vinden we het van belang om samen te werken. Door ons aanbod aan diensten kunnen we, nog voordat er achterstanden ontstaan, erger voorkomen. En als er betalingsachterstanden zijn ontstaan dan helpen we de gezinnen ook die op te lossen.

Samenwerken met andere maatschappelijke organisaties, maar ook met werkgevers en crediteuren, kan helpen dit doel te bereiken. Vandaar dat we altijd de hand uitsteken of als die wordt uitgestoken die accepteren.

Meer informatie over onze visie

Gesprek

We denken niet dat de huidige incassowerkwijze mensen met geldzorgen helpt. Het nodeloos versturen van aanmaningen, extra incassokosten in rekening brengen bij mensen die het financiële overzicht kwijt zijn werkt en helpt niet. Het gesprek aangaan, begeleiding aanbieden werkt beter en daar is onze begeleiding op gericht. Niet alleen in het belang van de mensen met geldzorgen maar ook in het belang van crediteuren.

Meer informatie over onze productne

Wat?

We bieden onze diensten niet alleen aan gezinnen die begeleiding zoeken. Ook werkgevers of crediteuren kunnen gebruik maken van onze diensten. Heb je een medewerker bij wie er loonbeslag is gelegd of merk je dat iemand moeite heeft met het betalen van je rekening dan kun je Grip op de Knip als dienst aanbieden. Wij nemen dan contact op met het gezin (als ze dat goed vinden natuurlijk) in plaats van dat een gezin met geldzorgen in actie hoeft te komen. Zo verlagen we de drempel om uit de geldzorgen te komen. Meer hierover weten? Bel ons op ‭(06) 22 06 25 90 of neem contact met ons op via onderstaande contactpagina.

Meer informatie over onze werkwijze

Hoe?

In de begeleiding van gezinnen met geldzorgen kunnen we het volgende aanbieden:

 • Ordenen administratie: zorgen dat er overzicht ontstaat over wat er allemaal aan papieren aanwezig is,
 • Opstellen budgetplan: op basis van die geordende administratie een overzicht maken van inkomsten en uitgaven (vaste lasten, variabele lasten en reservering voor onvoorziene uitgaven),
 • Opstelllen schulden- en achterstandsoverzicht: Inventariseren achterstanden en schulden en op basis hiervan betalinsgregelingen treffen,
 • Doorverwijzen: indien nodig begeleiden we gezinnen naar andere hulporganisaties indien we denken dat deze hulp kan bijdragen om de Geldzorgen op te lossen.
We werken volgens een stappenplan (zie hier) en leveren van gezin tot gezin maatwerk, afgestemd op wat nodig is.

Meer informatie over onze voorlichting

Voorlichting

Naast individuele voorlichting geven we ook voorlichting aan groepen. Daarin behandelen we vooral hoe je je financiële huishouding kunt organiseren. Niet de diepte in, maar vooral door praktische adviezen te geven over hoe je kunt budgetteren en iedere maand geld kunt overhouden. Dat doen we door inzicht en overzicht te creëren. Eventueel kunnen aansluitend aan de voorlichting Quick Scans worden gedaan waarbij mensen in een uur inzicht en overzicht krijgen over hun financiële huishouding. Meer weten. Bel ons op ‭(06) 22 06 25 90 of neem contact met ons op via onderstaande contactpagina.

Sponsors

 • Rabobank
 • Dunavie
 • ING
 • Samenwerkende kerken in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg

Samenwerkingspartners

 • Partner Gemeente Katwijk
 • Partner Welzijnskwartier
 • Partner Driebergen Accountants
 • Partner Schuldhulpmaatje Nederland
 • Partner Voedselbank
 • Partner Kwadraad
 • Partner Platform Kocon
 • Partner Freek Hypotheek Noordwijk

Sponsors

 • Rabobank
 • Dunavie
 • ING
 • Samenwerkende kerken in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg

Partners

 • Partner Welzijnskwartier
 • Partner Driebergen Accountants
 • Partner Schuldhulpmaatje Nederland
 • Partner Freek Hypotheek
 • Partner Voedselbank
 • Partner Kwadraad
 • Partner Platform Kocon
 • Partner Gemeente Katwijk

Partners

Grip op de Knip staat midden in de samenleving, werkt samen met andere maatschappelijke organisaties en wordt financieel ondersteund door de Gemeente Katwijk en Sponsoren. We zijn een ANBI gecertificeerde (rsin 851678464) organisatie. Hierdoor kunnen we onze vrijwilligers trainen en opleiden. Ons budget wordt niet aangewend voor ondersteuning van de gezinnen die we begeleiden. Hiervoor doen we een beroep op andere organisaties en instellingen.

Meer informatie over hoe je ons financieel kunt ondersteunen

Sponsor

Grip op de Knip is een vrijwilligersorganisatie die kan bestaan dankzij de ondersteuning van onze sponsoren en subsidieverstrekkers. Draag je ons werk een warm hart toe en wil je ons financieel ondersteunen bel ons op ‭(06) 22 06 25 90 of neem contact met ons op via onderstaande contactpagina. Daarmee kunnen we onze activiteiten uitbreiden en nog meer gezinnen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg begeleiden.

Grip op de Knip is erkend als ANBI instelling. Hierdoor zijn giften aan ons onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Voor meer informatie over onze ANBI registratie klik hieronder.

ALGEMEEN

De Stichting Grip op de Knip Katwijk is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat giften of donaties aan Grip op de Knip Katwijk onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn. Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite een aantal gegevens publiceren. Hieronder treft u de betreffende informatie aan.

Naam van de instelling

Stichting ‘Grip op de Knip Katwijk’

RSIN-/KVK Gegevens

RSIN/fiscaal nummer ANBI: 851678464
KVK nummer: 55378765

Post- en emailadres

Naam: Adres: PC en Woonplaats: Tel. nummer: Emailadres:
Secretariaat Grip op de Knip Katwijk Haagweg 107 2321 AA Leiden ‭(06) 22 06 25 90 secretaris@gripopdeknipkatwijk.nl

Doelstelling

Inwoners van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg, ongeacht levensovertuiging en afkomst, helpen bij het oplossen van hun financiële problemen of schulden en proberen hen uit de schuldhulpverlening of schuldsanering te houden.

Hoofdlijnen beleidsplan

De Stichting Grip op de Knip Katwijk werd op 24 mei 2012 door een aantal plaatselijke kerken opgericht en is verbonden met de landelijke organisatie ‘Schuldhulpmaatje’. De stichting heeft als drijfveer de liefde voor de medemens. Aan de stichting zijn 40 gecertificeerde vrijwilligers verbonden die mensen met financiële problemen bijstaan om de administratie weer op orde te krijgen teneinde uit de schuldsanering te blijven. De stichting financiert de initiële 3-daagse opleiding en de jaarlijkse 1-daagse hercertificering van de vrijwilligers die zijn verbonden aan de stichting. De kosten voor de opleiding en hercertificering van de vrijwilligers worden voor 100% door de stichting gedragen. De stichting wordt daartoe financieel gesteund door de plaatselijke kerken en door giften en donaties vanuit de samenleving.

Bestuurders

 • Aad van der Hout, voorzitter
 • Piet Vellekoop, secretaris
 • Fransien Noort-van Rooijen, penningmeester
 • Gijs Hogewoning, algemeen bestuurslid
 • Joke Zwaan, algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid

Allen die bij Stichting Grip op de Knip Katwijk zijn betrokken, bestuur, coördinator, begeleiders en webmaster doen hun werkzaamheden om niet. Er is derhalve geen beleid om mensen te belonen

Verslag activiteiten &

Zie ons Jaarverslag

Meer informatie over onze manier van samenwerken

Samenwerken

In je dagelijkse werkzaamheden krijg je misschien te maken met gezinnen met geldzorgen en ontbreekt het je aan kennis hoe dat is op te lossen.Wellicht is samenwerking met ons dan een oplossing. In dat geval nemen wij het oplossen van de financiële problematiek op ons en kun jij je richten op jouw activiteiten. Daarbij beperken we ons niet tot alleen maatschappelijke organisaties maar ook werkgevers en crediteuren. Meer weten? Bel ons op ‭(06) 22 06 25 90 of neem contact met ons op via onderstaande contactpagina.

Image

Jaarverslag 2019

Het jaarverslag van Grip op de Knip verschijnt elk jaar rond 15 maart. Naast de toelichting op onze activiteiten bevat het cijfers over onze dienstverlening, een korte financiële verantwoording en een interview met Karine Minnee, begeleider van klanten bij ons.
Je kunt het jaarverslag via onderstaande knop downloaden

Nieuws

Voor nieuwsberichten over Grip op de Knip maken we gebruik van onze pagina op Facebook. Like de pagina en onze nieuwsberichten verschijnen in je tijdlijn.

Het laatste artikel staat hiernaast afgebeeld.

COOKIE- EN PRIVACYVERKLARING

Dagelijks kloppen mensen met geldzorgen bij ons aan voor gratis hulp. Een deskundige en betrouwbare vrijwilliger helpt je graag weer op weg met je geldzaken. Wij gaan in dat traject heel zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. We vinden het namelijk belangrijk dat je je bij ons veilig voelt.

Hieronder leggen we uit hoe wij omgaan met jouw privacy en wat we met je gegevens doen.

Cookies op onze website

Je bekijkt deze website anoniem. Je naam en andere persoonlijke gegevens krijgen wij dus niet te zien. We houden wel bij hoe vaak mensen op onze website komen en welke onderwerpen ze opzoeken. Daarvoor gebruiken we cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op je computer, tablet of smartphone worden gezet als je een website bezoekt. Ze brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar.

Je kunt cookies uitschakelen via de instellingen van je eigen browser. Niemand kan dan nog cookies op je computer plaatsen. Een nadeel kan zijn dat de website dan minder goed werkt.

Contactformulier

Je kunt het contactformulier invullen om hulp van Grip op de Knip te vragen. We kunnen je echter alleen helpen als we je kunnen bereiken. Daarom vragen we in het contactformulier een paar gegevens van je. Die gebruiken we om contact met je op te nemen.
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is. We geven of verkopen je gegevens niet aan deurwaarders, bewindvoerders, de overheid of welke andere instantie dan ook.

Wanneer je je aanmeldt bij Grip op de Knip hebben wij een aantal gegevens van je nodig om je te kunnen helpen. Natuurlijk zullen wij uitleggen waarvoor de gegevens gebruikt gaan worden en je om toestemming vragen.

Jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Je kunt je toestemming om je persoonsgegevens te verwerken intrekken en je kunt vragen om je gegevens te verwijderen.

Als je wilt weten welke persoonsgegevens we van jou hebben, kun je ons in een mailtje naar coordinator@gripopdeknipkatwijk.nl vragen om dit toe te sturen.

Contact

Heb je verdere vragen over privacy? Neem dan contact met ons op.
Grip Op de Knip, Haagweg 107, 2321 AA Leiden. Telefoon: ‭(06) 22 06 25 90, inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 55378765

Dit is een verkorte versie van ons privacyregelement. Het volledige privacyregelement kun je hier downloaden.

2020 Grip op de Knip Katwijk

2020 Grip op de Knip Katwijk

Deze website bewaart gegevens zoals cookies om ervoor te zorgen dat belangrijke sitefunctionaliteit waaronder analyse, targeting en personalisatie werken.