bestuur


Bestuursleden

Adviseurs

  • één adviseur helpt bij de public relations en de communicatie
  • een adviseur van de Stichting Kocon
  • het bestuur kan zich laten bijstaan door adviseurs van de Diaconaal Platform Katwijk, stichting Kocon en andere organisaties
  • de coördinator van de stichting

Taken bestuur

  • Verantwoordelijk voor de organisatie, aansturing, financiering en communicatie van de stichting
  • Jaarlijkse rapportage (in februari) over de activiteiten van de stichting tijdens het afgelopen jaar aan belanghebbenden, zoals het OAB, de plaatselijke kerken, de subsidiegevers en sponsoren.
  • Stelt voor 1 november van ieder jaar een begroting voor het komende jaar op.
  • Draagt samen met de coördinator zorg voor voldoende en goed opgeleide Maatjes.