Noodkreet hulpverleners Grip


In de gemeente Katwijk leven ondanks de economische voorspoed nog steeds meer dan 2000 gezinnen rond de armoedegrens. De vrijwilligers van de hulporganisatie Grip op de Knip zijn daarom verbaasd dat er zo veel minder mensen om hulp hebben gevraagd. Er meldden zich er afgelopen jaar ruim tachtig, in 2016 waren er dat nog 108. De hulpverleners slaken een noodkreet: “Neem contact op met ons en je zit zo weer op het juiste spoor.”

Schaamte, dat moet wel de reden zijn dat de mensen niet naar de hulpverleners van Grip stappen. “We weten zeker dat er armoede is. Wij kunnen de mensen vrijblijvend helpen, geven ze inzicht in hun financiële situatie en helpen ze verder totdat ze de boel weer op de rails hebben”, zegt coördinator Alex Ramakers. “Maar ik constateer dat er in de gemeente Katwijk een grote drempel is.”

Toch blijven de SchuldhulpMaatjes, dat zijn speciaal opgeleide vrijwilligers, positief. Anneke van der Sluis constateert dat schuld en schaamte hand in hand gaan. “Ouders en schulden, daar gaan de kinderen wakker van liggen. Armoede isoleert, armoede maakt ongelukkig. Grip op de Knip kan verlichting geven. Als je je post niet meer open durft te maken en de deur niet meer opendoet als er gebeld wordt, dan moet je ons benaderen.” Bas Zweng sluit zich daarbij aan. “Mijn grootste verbazing van 2017 is dat zich zo weinig mensen bij onze organisatie hebben aangemeld.”

De hulpvragers die zich afgelopen jaar wel bij Grip hebben gemeld, kregen zoals gebruikelijk een vrijwilliger toegewezen. En dat gaf ‘maatje’ Miranda voldoening. “Een mens heeft wilskracht, maar ze weten dat niet altijd te gebruiken. Mensen zijn soms positief verrast wat ze allemaal kunnen en dat geeft het zelfvertrouwen een boost.”

Jan van Maanen volgt bij de hulpverlening zijn eigen strategie. “Je kunt meteen zeggen dat de telefoons, de computer eruit moeten en dat men met roken moet stoppen, maar dat werkt niet. Ik laat de hulpvragers zelf kiezen wat ze aan kosten moeten schrappen. En dat werkt meestal.” Leen de Vreugd probeert een jong stel financieel in het gareel te krijgen. Dat gaat niet vanzelf. “Het is soms frustrerend als je adviezen in de wind worden geslagen. Dan zou ik een hulpvrager wel door elkaar willen schudden, om hem bij zinnen te krijgen. Maar de mensen moeten wel zelf willen. Ik ga binnenkort maar eens langs bij ze en leg ze voor of ze willen stoppen of doorgaan. Daar zijn dan wel voorwaarden aan verbonden, ze moeten meehelpen de boel op te lossen.”

Coordinator Gert Verhoeff blijft gemotiveerd door te ervaren hoeveel energie de maatjes er in stoppen en bij het lezen van de resultaten die door de maatjes worden bereikt. Zonder hun creativiteit en doorzettingsvermogen worden die resultaten niet bereikt.

Bij financiele problemen kunt u nooit te vroeg in actie komen. Neem vrijblijvend contact met ons op: coördinator@gripopdeknipkatwijk.nl,tel.: 06 22 06 25 90. Op www.gripopdeknipkatwijk.nl kun je lezen hoe wij u kunnen helpen om uit de schulden te komen.