Nieuwsbrief mei 2020

Op 21 april hielden we onze digitale meetup.Hieronder staat een kort opsomming van de punten die we daar hebben besproken evenals de ontwikkellingen sindsdien. Voorlopig zijn we nog niet af van de beperkende maatregelen. Desondanks, zo zien we, weet iedereen op de één of andere manier de begeleiding van onze klanten vol te houden. Dank en waardering van ons voor je inzet.

Update 11 mei

Terwijl we de Nieuwsbrief aan het maken waren werden we ingehaald door de actualiteit. De verruiming van de maatregelen heeft wat ons betreft geen effect op de manier van begeleiding. Bij voorkeur op afstand (telefonisch/videochat) en als het echt, echt niet anders kan op gepaste afstand. Mocht er aanleiding zijn om de klant fysiek te ontmoeten dan kun je bijvoorbeeld gebruik maken van het kantoor van Huurdersbelangen. Als je dat wilt neem dan (even) contact op met Anneke of Dick Jan.

My Image

Aanvullende trainingen

Omdat landelijk de trainingen voor nieuwe begeleiders stil liggen en gezien de aanwas van nieuwe vrijwilligers hebben we de afgelopen maanden drie trainingsrondes gehouden waarin we de nieuwe vrijwilligers (15) hebben"klaargestoomd" voor hun taak als begeleider. Dat beviel goed en naar aanleiding van wat we tijdens de laatste digitale meet up hoorden we willen iedereen de mogelijkheid bieden onderdelen van de cursus te laten volgen. Vandaar dat we vanaf medio mei tot begin juli de volgende trainingen (online) gaan aanbieden die ongeveer drie kwartier zullen duren:
- Begeleiden op afstand
- Budgetplannen
- Jouw rol in geval van Gemeentelijke Schuldsanering
- Begeleiding ZZP
- Rondje kennisbank.
Je kunt hier aangeven als je interesse hebt. (Onze nieuwe begeleiders kunnen hier ook aan mee doen). Ook kun je op dit formulier aangeven of je op andere vlakken training wilt hebben. Na je aanmelding nemen we contact met degenen die zich aanmelden op om een geschikte datum te vinden.

Actualiteit en Corona

My Image

Aanmeldingen van nieuwe klanten blijven nog uit. In april was het uitermate rustig (twee aanmeldingen). Op zich maken we ons hier niet druk over. Vorig jaar was het beeld hetzelfde. Wat het effect van de huidige lock down is.. Geen idee.

Op de kennisbank houden we de voornaamste regelingen i.v.m. financiële regelingen i.v.m. Corona en andere actualiteiten bij. Zo lichten we de huurverhoging en mogelijkheden tot bevriezing van de huur toe, beleid van banken en verzekeraars i.v.m. wanbetaling en de aanpassingen die de BSGR heeft doorgevoerd m.b.t. het aanvragen van kwijtschelding. Voor een totaal overzicht kun je hier terecht.

Verder zijn we aan het kijken of we fondsen kunnen aanspreken om een aantal laptops aan te schaffen. Het idee is dat we deze uitlenen aan onze klanten zodat vooral het begeleiden op afstand voor jullie makkelijker wordt.

Vooruitblik op 2021

My Image

Het klinkt raar maar samen met het bestuur zijn we aan het kijken welke taken Grip in 2021 gaat uitvoeren. Aanleiding is dat de gemeente het subsidiebeleid en de hieraan gekoppelde diensten zoals bij ons de hulp aan mensen met geldzorgen op een andere leest gaat schoeien. Samen met Welzijnskwartier trekken we op, vooral op het gebied van de toegankelijkheid van de financiële hulpverlening. Ondanks ons bestaan weet maar zo'n 10% van de gezinnen met zware financiële problemen ons, Broodnodig of het BIP te bereiken. Vooral daaraan willen we volgend jaar naast onze huidige hulpverlening aandacht besteden en op inzetten

Ondersteuning ouders met laag inkomen en/of hoge schulden

My Image

Als je klanten hebt met kinderen hebt (tot 18 jaar) en is er sprake van een laag inkomen (max 130% van de bijstandsnorm) of hoge schulden dan biedt de stichting Leergeld Zuid-Holland Midden de mogelijkheid voor ondersteuning. Dat kan materieel zijn (fiets/computer e.d.) maar ook door de kind- en schoolpas.(schoolspullen en kleding). Voor die laatste gelden wel uiterste aanvraagdata van resp. 31 juli (kindpas) en 31 augustus (schoolpas). Voor meer info: klik hier.

Daarnaast zijn er nog twee regelingen voor ouders met een laag inkomen:
* Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zuid Holland midden die de kosten van voor contributies en middelen vergoed om zo kinderen in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan activiteiten zoals sportveremigingen of muziekschool,
* De Doe Mee Regeling van de gemeente Katwijk die een vergelijkbare vergoeding kan geven voor sportactiveiteiten of andere activiteiten buitenshuis.

Tot Slot

Liever hadden we dit mondeling met je gedeeld. Zodra er een mogelijkheid is om elkaar weer face to face te zien zullen we dat zeker organiseren. Tot die tijd proberen we je zo goed en kwaad als mogelijk te ondersteunen door deze Nieuwsbrieven, de video meet ups etc. Heb je ideëen....laat het ons weten🔆


Groeten,

Anneke en Dick Jan

 
My Image