missie en doelstelling


Missie: Mensen helpen bij het oppakken van hun financiële problemen of schulden, en proberen hen uit de schuldhulpverlening of schuldsanering te houden.

Doelgroep: De ondersteuning is voor inwoners uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg, ongeacht levensovertuiging en afkomst en is voor iedereen die deze steun kan en wil gebruiken. Het gaat meestal om een aanvulling op de hulp vanuit een andere professionele organisatie, zoals bijvoorbeeld het maatschappelijk werk of schuldhulpverlening zoals het Budget Informatie Punt (BIP).

Doelstelling: De verwachting bestaat dat in verband met de heersende financiële crisis het aantal hulpaanvragen de komende tijd toe zal nemen. Gedurende de periode 2013 – 2015 waren er 270 verzoeken om hulp. Het bestuur met adviseurs zet zich in om ook een stijgende vraag te kunnen beantwoorden met voldoende en gekwalificeerde Maatjes.