klachtenprocedure


Het kan voorkomen dat cliënten een klacht hebben over de wijze van werken of anderszins van het SchuldHulpMaatje. De volgende werkwijze wordt gehanteerd:

  • de klacht wordt eerst besproken met het Maatje
  • komen zij er niet uit dan wordt de coördinator ingeschakeld.
  • kan er nog geen oplossing worden bereikt, dan bespreekt de coördinator dit met het bestuur en besluit men gezamenlijk hoe verder te handelen