over ons


Stichting Grip op de Knip Katwijk is een vrijwilligersorganisatie op het gebied van financiële hulpverlening. We zijn lokaal georganiseerd: middenin en vanuit de gemeenschap. Directe en persoonlijke hulp staat daarbij centraal. Waar mogelijk trachten wij de situatie van hulpvragers structureel te verbeteren.

Stichting Grip op de Knip Katwijk is opgericht door een aantal kerken binnen de gemeente Katwijk. Aan de stichting zijn speciaal daartoe opgeleide schuldhulpMaatjes verbonden die hulpvragers (inwoners van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg) kunnen helpen om via overzicht en inzicht weer echt ‘grip op hun knip’ te krijgen. Hulpvragers kunnen zelf contact opnemen met de coördinator van de stichting of naar ons worden doorverwezen door professionele instellingen waarmee we samenwerken.

Geschiedenis

Kerk in Actie heeft in 2010 samen met het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad (LKDB), Samen Kerk In Nederland – de migrantenkerken (SKIN), de Evangelische Alliantie (EA) en de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) het initiatief genomen voor het project SchuldHulpMaatje (SHM).

Aan het Overlegorgaan Armoede Bestrijding (OAB) van de gezamenlijke kerken in Katwijk werd eind 2010 gevraagd of men wilde aanhaken bij dit landelijk project. Vervolgens zijn er in februari 2011 verkennende gesprekken geweest met de landelijke initiatiefnemers.

Katwijk kreeg de mogelijkheid mee te doen aan de pilot voor de eerste 25 gemeenten. Er was subsidie beschikbaar om vrijwilligers te trainen. Het eerste jaar zou – als er een organisatie zou zijn en vrijwilligers zich zouden melden – zo van start kunnen gaan. Na overleg met de achterban hebben in mei 2011 elf van de dertien leden van het OAB zich verbonden aan SHM en zijn gestart met Grip-op-de-Knip Katwijk’. Het jaar 2013 werd gestart met dertien Maatjes. Door de sterk toenemende hulpvraag was uitbreiding van het aantal Maatjes dringend noodzakelijk. In 2013 ontvingen we financiële steun van de gemeente Katwijk, van fondsen zoals Fonds 1818, het Oranje en het Skan-fonds en van veel kerken uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Daarnaast ontvingen we diverse giften. De Lions-club Rijnsburg voerde tijdens het jaarlijks bloemencorso actie voor meerdere doelen, waaronder Grip op de Knip. Ook ontvingen we giften van ING en Aegon. Deze financiële steun maakte het mogelijk extra Maatjes op te leiden waardoor we 2013 afsloten met iets meer dan 30 Maatjes. 2016 eindigden we met 38 maatjes.