Verdubbeling hulpvraag in Katwijk


De economische crisis waar ons land mee kampt, laat ook zijn sporen achter in Katwijk. In het eerste jaar van haar bestaan ontving ‘Stichting Grip op de Knip Katwijk ‘ ruim veertig aanvragen om hulp van inwoners met financiële problemen. De prognose voor eind 2013 laat een verdubbeling van dit aantal zien. ‘Stichting Grip op de Knip Katwijk‘ zal dit najaar een aantal extra SchuldHulpMaatjes opleiden om aan dit groeiende aantal hulpaanvragen te kunnen voldoen. In 2013 zijn we gestart met 15 Maatjes en eind dit jaar verwachten we 32 Maatjes te kunnen inzetten. Na een hulpaanvraag komt een Maatje bij een hulpvrager thuis. Doel is om inzicht te krijgen in de financiële situatie en samen een plan te maken zodat er uitzicht komt op een gezonde huishoudportemonnee. De opleidingen voor de nieuwe Maatjes kosten geld. Daarom hebben we bij de gemeente Katwijk een beroep gedaan op de extra subsidie die de overheid dit najaar voor schuldhulp verlening aan de gemeenten beschikbaar heeft gesteld (Klijnsma-gelden).