recht op bijstand eigen woningBeste allen,

Op dit moment heb ik een cliënt die geen inkomen had, maar wel overwaarde op zijn woning. Wij zijn bij de gemeente in gesprek geweest met als resultaat dat hij nu bijstand in de vorm van een lening krijgt, het is niet veel, 780,00 euro per maand, maar beter dan niets.

Onderstaand de betreffende informatie.

 

Groet, Anneke van der Sluis

 

Recht op bijstand: overwaarde huis lager dan € 49.400

Is de overwaarde van uw huis lager dan € 49.400? Dan heeft u recht op een bijstandsuitkering als u voldoet aan 2 voorwaarden:

  • U woont (met uw gezin) zelf in de woning.
  • Van u kan niet worden verwacht dat u uw huis verkoopt of een (extra) hypotheek afsluit. Bijvoorbeeld omdat uw woonkosten ongeveer even hoog zijn als de huur van een voor u geschikte huurwoning.

Voldoet u niet aan beide voorwaarden? U heeft dan geen recht op een bijstandsuitkering. Uw gemeente kan u verplichten om de woning te verkopen. Of een (extra) hypotheek op de woning te nemen. Van het geld dat u hiermee ontvangt kunt u voorzien in uw levensonderhoud.

Recht op bijstand: overwaarde huis hoger dan € 49.400

Is de overwaarde van uw huis hoger dan € 49.400? Dan kunt u in bepaalde gevallen recht hebben op een bijstandsuitkering. De vorm van de bijstandsuitkering hangt af van hoeveel bijstand u in een jaar nodig heeft.

Tabel: wanneer bijstand in de vorm van een lening
U heeft per jaar aan bijstand nodig Gevolg
Minder dan € 1.359,49 U ontvangt bijstand en hoeft dit geld in principe niet terug te betalen aan uw gemeente.
Meer dan € 1.359,49 U ontvangt bijstand in de vorm van een lening. En moet het geld later terugbetalen aan uw gemeente.

Ontvangt u bijstand in de vorm van een lening? Dan kan dit niet onbeperkt aan u worden geleend. U ontvangt bijstand in de vorm van een lening totdat de overwaarde van uw huis minder is dan € 49.400. Daarna ontvangt u bijstand die u in principe niet terug hoeft te betalen.