Armoederapport 2013


armoedeonderzoek

Op 31 oktober presenteerde Kerk in Actie het jaarlijkse armoederapport. Daarin werd dit jaar voor het eerst de inzet van kerkelijke vrijwilligers bij armoedebestrijding omgerekend in euro’s, als zij daarvoor een passende vergoeding gekregen zouden hebben. Hun inzet komt uit op zo’n 1,8 miljoen uren, dat is omgerekend zo’n 53 miljoen euro waard. “Dat is ons cadeau aan de samenleving”, zo vatte Carla van der Vllist, voorzitter van Kerk in Actie en voorzitter van het dagelijks bestuur van SchuldHulpMaatje deze uitslag samen.

Volgens Hub Crijns van het dagelijks bestuur van SchuldHulpMaatje doet het aantal berekende uren tekort aan de werkelijkheid. Niet elke kerk heeft al het verrichte verrichtte vrijwilligerswerk aangemeld. Helaas tonen de cijfers in het Armoederapport aan, dat steeds meer mensen aankloppen bij de diaconie voor financiële hulp. En dat in toenemende mate schulden de achterliggende oorzaak zijn. Zzp’ers en mensen met een restschuld van hun hypotheek zijn nieuwe groepen die aankloppen voor hulp. Daarnaast het aantal werklozen dat toe neemt. Nu de overheid steeds meer terugtreedt, neemt het belang van de inzet van kerken toe. De in kaart gebrachte inzet van alle vrijwilligers bij Voedselbanken, SchuldHulpMaatje, Kledingbanken, maaltijdprojecten, enzovoorts, toont aan dat de kerk, naar de uitgesproken wens in de Troonrede, haar rol oppakt in de ‘participatiesamenleving’. Leuke bijkomstigheid is dat deelnemers aan het congres van het Genootschap Onze Taal in november, dit woord kozen als ‘woord van het jaar’.