Schuldhulp beperkt aantal huisuitzettingen


… Woningcorporaties weten een aantal huisuitzettingen te voorkomen dankzij de inzet van schuldhulpmaatjes.

… Door de gevolgen van de crisis neemt de druk op deze vrijwillige hulpverlenersechter toe. ‘We kunnen de stroom helaas niet aan.’

Drie huisuitzettingen wist Schulphulpmaatje Leiden in de afgelopen week te voorkomen. Een uitzondering zegt coördinator Jan Kruidhof, maar sinds de oprichting vorig jaar hebben de 41 schulphulpmaatjes in zijn woonplaats de huisvesting van tien gezinnen weten te redden en 23 dreigende uitzettingen weten te voorkomen. ‘Dertig procent van de mensen die zich bij ons melden, zou zonder ons ingrijpen uit hun huis gezet worden’, zegt Kruithof. ‘Die mensen komen echt niet meer alleen uit achterstandswijken. Een echtscheiding, ontslag of onvermogen om met geld om te gaan – het zijn allemaal gebeurtenissen die er uiteindelijk toe leiden dat mensen hun huur niet meer kunnen betalen’.

Het aantal huurders dat gedwongen uit huis wordt gezet is het afgelopen jaar gestegen tot 6750, berichtte Aedes, de koepel van woningcorporaties gisteren. Het aantal vonnissen waarin huisuitzetting wordt toegestaan, stijgt echter nog veel sterker. Bijna 24.000 keer gaf een vorig jaar toestemming tot zo’n uitzetting. In slechts 28 procent van de gevallen ging de betreffende corporatie ook werkelijk over tot huisuitzetting. In 2006 lag dat percentage nog op veertig procent.

Volgens een Aedeswoordvoerder spleen schuldhulpprojecten een belangrijke rol bij het voorkomen van uitzettingen. ‘In samenwerking proberen we te zorgen date en huurachterstand zo snel mogelijk wordt ingelopen.’

In Emmen werken de schuldhulpverleners van het Leger des Heils en woningcorporatie Domesta intensief samen om mensen met huurachterstanden te helpen. ‘een van de belangrijkste doelstellingen van onze schuldhulpverlening is het voorkomen dat gezinnen met kinderen uit huis worden gezet.’, zegt majoor Sjaak van Hese, korpsofficier van het leger in Emmen. Voor dat doel heft het leger een noodfonds opgezet, dat kan worden aangesproken om mensen met een huurachterstand uit de brand te helpen. Het fonds, dat inmiddels al 17.000 euro bevat, is nog niet aangesproken. ‘Dat was gelukkig nog niet nodig’, zegt van Hese. ‘In de acht gevallen waarbij sprake was van een huisuitzetting, was onze hulpverlening voldoende.’

Vaak kloppen mensen met schulden pas aan om hulp, als uitzetting dreigt. Het Leger des Heils probeert hen in een vroeger stadium te bereiken. ‘Wij gebruiken onze kleding- en meubelwinkels als vindplaats. Hier komen maandelijks twaalfhonderd mensen die weinig te besteden hebben. Het afgelopen jaar kregen wij ruim vijfhonderd nieuwe dossiers van mensen met schulden die wij helpen. Zo voorkom je veel meer uitzettingen dan die acht waar het water echt tot aan de lippen stond.’

Grote stroom

Jan Groen, wijkconsulent bij Domesta, verlangt van huurders met een betalingsachterstand tegenwoordig standaard dat zijn een schuldhulpmaatje zoeken. Hij is blij met het aanbod van het Leger des Heils en Humanitas in het gebied waar hij werkt. ‘Ik ben ervan overtuigd dat zonder hun hulp het aantal gedwongen ontruimingen zou toenemen. Professionele hulpverleners grijpen vaak niet snel genoeg in. Mensen staan soms zomaar drie maanden op een wachtlijst. Als je al een huurachterstand hebt, is dat veel te lang. Het Leger des Heils helpt mensen de eerste paar weken al de eerste noodzakelijke stappen te nemen. Dat is belangrijk.’

Het groeiend aantal huurders met betalingsachterstanden, is ook merkbaar bij de schuldhulpverleners. Van Hese ziet de druk op zijn vrijwilligers toenemen. Ook bij Schuldhulpmaatje Leiden is de hulpvraag groter dan het aanbod. ‘We kunnen de grote stroom helaas niet aan’, zegt medewerker Johan de Gier. ‘Sinds de start groeiden we van negentien naar 41 Maatjes. E wachten ruim tien Maatje op een opleiding. Daarvoor zijn we afhankelijk van subsidies en fondsen. We kennen nu 136 hulpvragenden, maar kunnen maximaal 80 cliënten bedienen.’

Overgenomen uit het Nederlands Dagblad van 20 maart 2013