Grip op de Knip Katwijk

archief


recht op bijstand eigen woning

Beste allen, Op dit moment heb ik een cliënt die geen inkomen had, maar wel overwaarde op zijn woning. Wij zijn bij de gemeente in gesprek geweest met als resultaat dat hij nu bijstand in de vorm van een lening krijgt, het is niet veel, 780,00 euro per maand, maar beter dan niets. Onderstaand de […]

Read More

Gert Verhoeff – vrijwilliger van het jaar 2013

Een paar maanden geleden hebben wij, als bestuur van Grip op de Knip Katwijk, Gert Verhoeff voorgedragen als vrijwilliger van het jaar. Dit met medeweten van Gert. Het ging hem daarbij met name om de aandacht voor onze stichting. Grip op de Knip moet breed gedragen worden en mensen die hulp nodig hebben moeten ons […]

Read More

Verdubbeling hulpvraag in Katwijk

De economische crisis waar ons land mee kampt, laat ook zijn sporen achter in Katwijk. In het eerste jaar van haar bestaan ontving ‘Stichting Grip op de Knip Katwijk ‘ ruim veertig aanvragen om hulp van inwoners met financiële problemen. De prognose voor eind 2013 laat een verdubbeling van dit aantal zien. ‘Stichting Grip op […]

Read More

Meer Maatjes voor hogere schulden

Katwijk – Het aantal schuldhulpmaatjes in de gemeente Katwijk is dit jaar verdubbeld. In het begin van 2013 telde stichting ‘Grip op de Knip’ nog 15 vrijwilligers, nu zijn dat er al 32. Deze zogenaamde ‘Maatjes’ helpen huishoudens in financiële problemen met hun administratie. Volgens Gert Verhoeff, coördinator van de stichting, komt de versterking als […]

Read More

Armoederapport 2013

Op 31 oktober presenteerde Kerk in Actie het jaarlijkse armoederapport. Daarin werd dit jaar voor het eerst de inzet van kerkelijke vrijwilligers bij armoedebestrijding omgerekend in euro’s, als zij daarvoor een passende vergoeding gekregen zouden hebben. Hun inzet komt uit op zo’n 1,8 miljoen uren, dat is omgerekend zo’n 53 miljoen euro waard. “Dat is […]

Read More


Schuldhulp beperkt aantal huisuitzettingen

… Woningcorporaties weten een aantal huisuitzettingen te voorkomen dankzij de inzet van schuldhulpmaatjes. … Door de gevolgen van de crisis neemt de druk op deze vrijwillige hulpverlenersechter toe. ‘We kunnen de stroom helaas niet aan.’ Drie huisuitzettingen wist Schulphulpmaatje Leiden in de afgelopen week te voorkomen. Een uitzondering zegt coördinator Jan Kruidhof, maar sinds de […]

Read More

Grip op de Knip Katwijk streeft ernaar u zo duidelijk en zo juist mogelijk te informeren. Aan de informatie die op deze website kunt u geen rechten ontlenen.

© Grip op de Knip Katwijk
KVK 553 78 765 | RSIN 851 678 464