onze werkwijze


De koppeling van de hulpvrager aan een Maatje komt als volgt tot stand:

  • Hulpvragers kunnen zelf contact opnemen met de coördinator (door te bellen met 06 – 22062590 of een mailtje te sturen aan coordinator@gripopdeknipkatwijk.nl) of naar ons worden doorverwezen door een professionele instelling;
  • De coördinator legt onze werkwijze globaal uit aan de hulpvrager. Indien er belangstelling is volgt een intake gesprek;
  • Tijdens het intake gesprek worden hulpvragen op financieel gebied in kaart gebracht. De coördinator geeft tijdens dit eerste gesprek uitleg over de werkwijze en grenzen van de aanpak. De coördinator maakt tot slot afspraken over de termijn waarop opnieuw contact volgt voor een kennismaking met het Maatje;
  • De coördinator zoekt een Maatje die gekoppeld kan worden aan de hulpvrager en licht hem of haar in. zodra er een Maatje is gevonden informeert de coördinator de hulpvrager;
  • Het Maatje neemt zo snel mogelijk contact op met de hulpvrager en maakt een afspraak voor een eerste gesprek;
  • De coördinator blijft voor zowel het Maatje, de hulpvrager (als de eventueel betrokken professionele organisatie) de primaire contactpersoon waarop kan worden teruggevallen;
  • Het Maatje verleent zijn hulp en diensten aan de hulpvrager voor zover dat binnen zijn of haar mogelijkheden ligt;
  • Zodra de zaken via overzicht en inzicht gaan leiden tot uitzicht en echt “grip op de knip“ zal het Maatje de hulp en contacten moeten gaan afbouwen;
  • Voortdurend wordt door de Maatjes aan de coördinator gerapporteerd over de gang van zaken en de vorderingen.